گردشگرى در اقتصاد ترکیه و افزایش درآمد ترکیه از طریق گردشگری

گردشگرى از مزایاى مهم در اقتصاد هر کشور محسوب مى شود.

افزیش گردشگرى ترکیه در سال هاى اخیر یکى از اصلى ترین دلایل رشد اقتصاد در این کشور بوده است.

کشور ترکیه در سال ٢٠١٩رکوردى در زمینه ى گردشگرى ثبت کرده است. که میزبان حدود ۴۵میلیون گردشگر خارجى بوده است. که بیشترین تعداد گردشگران از همسایه هاى این کشور یعنى یونان،بلغارستان و ایران وارد ترکیه شده اند.

در سال ٢٠١٩اقتصاد ترکیه از گردشگرى حدود ده میلیارد دلار بوده است. که این آمار نشانگر اهمیت جهانگردى و صنعت توریست در کشور ترکیه است.

کشور ترکیه با وجود جاذبه هاى طبیعى و تاریخى و فرهنگى سعى بر این دارد که با جذب گردشگران خارجى و سرمایه گذارى در بهبود زیر ساخت هاى حمل و نقل و اقامتى و رفاهى ….با وارد شدن توریست به این کشور و در آمد حاصل از این راه را در موارد دیگر برای شهروندانش هزینه کند.

گردشگری و اقتصاد ترکیه
گردشگری و اقتصاد ترکیه

لیست آمار گردشگران خارجی در سفر به ترکیه

شمار گردشگران خارجى به ترکیه در سال هاى اخیر خیلى بالا بوده است. که بنا به آمار اعلام شده، بیش از پنج میلیون نفر از گردشگران از شهروندان ترک مقیم خارج از کشور بوده اند.

براساس آمار منتشر شده گردشگران روسى با میزان ١۶.٠٩درصدى در رده اول و گردشگران آلمانى و انگلیسى نیز در رده هاى دوم و سوم لیست گردشگرانی که به ترکیه سفر کرده اند، قرار دارند. و ایرانیان نیز بعد از گردشگران اوکراین و گرجستان در رده ى پنجم قرار دارد.

دلیل افزایش ورود گردشگران به ترکیه ، کم هزینه بودن امکانات رفاهى و تفریحى و اقامتى براى گردشگران خارجى و نیز افزایش نسبى شاخص هاى امنیتى در این کشور است.

این صنعت نیز در فعالیت و کسب و کار پیشرفت زیادى داشته است. چرا که گردشگران باعث کسب و کار و درآمد زایى نیز در این کشور شده اند. و بیش از ٢٠٪؜مردم این کشور در بخش گردشگرى مشغول به کسب و کار و فعالیت هستند.

دولت ترکیه با اجراى قوانین بخشش مالیاتى براى اتباع خارجى و کم کردن قیمت ها ،گردشگران خارجى را برای سفر و زندگی در ترکیه ترغیب مى کند.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید