معرفی و آشنایی با شهر تروی ترکیه – داستان حماسی ایلیاد و ادیسه

شهر تروی ترکیه ،شهرى تاریخى با قدمتى ۴هزار ساله در ترکیه مى باشد. و این شهر مهاجر نشین یونانى بود. که در محل آناتولى قرار داشت. تروی به جاى مانده تاریخى داستان ایلیاد هومر در سال ١٩٩٨میراث جهانى یونسکو ثبت شده است.

تاریخچه شهر تروی ترکیه

تروی تپه اى به ابعاد حدود ٢٠٠در ١۵٠متر با ده آبادى است. که بر روى یکدیگر بنا شده اند. و نشان دهند یک دوران تقریبا ۴۵٠٠ساله زندگى در این منطقه مى باشد.

شهر تروی ترکیه
شهر تروی ترکیه

اولین آبادى تقریبا ٣هزار سال پیش از میلاد بنا شده است. و تاریخ ساخت آخرین آبادى به ١۴٠٠ سال پس از میلاد در دوره بیزانس باز مى گردد.

در طول گذر سال ها تپه اى که تروی بر آن واقع شده است، حدود ١٠متر از دشت هاى اطراف بالاتر قرار گرفته است.

داستان حماسی جنگ تروی

جنگ تروی یکى از جنگ هاى بزرگ اسطوره شناسى یونان است. جنگ تروی حماسه اى است که شاعر بزرگ یونانى به نام هومر آن را در سال هاى ١٢_١۴قبل از میلاد مسیح در کتاب ایلیاد به حماسه کشید.

تروی بعد از ١٠سال جنگ سرانجام شکست خورد. و اسب چوبى آخرین نیرنگى است که براى باز کردن دروازه غیرقابل نفوذ این شهر به کار برده است.

شهر تروی ترکیه
شهر تروی ترکیه

بعد از جنگ بى ثمر تروی یونانى ها مجسمه اى بزرگ از اسب را ساختند، تا مردان انتخاب شده را درونش پنهان کنند. و اینجور نشان دادن که آنجا را ترک کرده اند. و اسب را به نشانه موفقیت و پیروزى داخل شهر بردند.

یونانى ها که داخل اسب مخفى شده بودند، شب هنگام خارج شدند. و دروازه را براى دیگران باز کردند. ارتش یونانى با ورود و ویران کردن شهر تروی با موفقیت و پیروزى قاطع جنگ را به اتمام رساندند.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید