اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

قانون متقابلیت و قانون جدید خرید ملک در ترکیه برای خارجیان

قبل از سال ۲۰۱۲ ترکیه برای خارجیان که قصد خرید ملک در ترکیه را داشته اند، قانون متقابلیت را اجرا می کرد. و براساس آن تنها خارجیانی می توانستند در این کشور اموال غیر منقول خریداری نمایند که کشور آن ها نیز متقابلا به اتباع ترکیه اجازه خرید ملک در آن کشورها را قائل بود. به دنبال اصلاح قانون جدید در سال ۲۰۱۲ ، تمامی افراد خارجی صرف نظر از اینکه کشور آن ها خرید ملک برای اتباع ترکیه را مجاز بشمارد، می توانند در ترکیه ملکی را بخرند.

قانون متقابلیت

ماده ۳۵- اشخاص حقیقی تبعه خارجی و شهروند کشورهایی که لیست آنها از سوی هیأت وزیران اعلام شده است، می توانند به شرط رعایت چهارچوب های مربوط به مصالح و منافع کشور و با رعایت قوانین بین المللی متقابل میان کشور تابعه و ترکیه، املاک را در ترکیه به تملک قانونی خود درآورند.

اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ثبت شده در کشورهای خارجی که بر اساس قوانین کشور خودشان ثبت شده اند نیز در چهارچوب قوانین مربوط به اشخاص حقیقی می توانند به صورت محدود، اموال غیر منقول را تحت تملک درآورند.

اشخاص حقیقی یا شرکت های تجاری ثبت شده در کشورهای خارجی در صورت خرید زمین جهت احداث ساختمان به مدت دو سال از تاریخ خرید مهلت دارند نقشه ساختمان مورد نظر برای احداث را به وزارتخانه مربوطه ارائه نمایند.

خرید ملک در مناطق نظامی

در خصوص نقشه مناطق ممنوعه نظامی و مناطق حفاظت شده و استراتژیک وزارت دفاع موظف است در مهلت مقرر شده به مدت یک سال پس از اجرای این قانون و همچنین در مورد هر نوع تغییرات بعدی در مهلت یک ماهه موارد را به اداره کل ثبت اسناد و املاک اعلام نماید.

در مواردی که ماده حاضر نقض گردد، وزارتخانه مربوطه که تخلف در حوزه اختیارات آن صورت گرفته است یا ادارات تابعه آن پس از کشف موارد تخلف و نقض قانون اعم از عدم مراجعه به وزارتخانه مربوطه در موعد مقرر یا عدم ارائه نقش پروژه در موعد مقرر یا عدم رعایت محدودیت های ذکر شده در بند اول این ماده یا تملک به واسطه ارث و میراث در صورت عدم تسویه توسط مالک ضمن ارائه به وزارت دارایی در مدت یک سال به فروش رسیده و تمامی حقوق صاحبان حق به آنها مسترد می گردد.

ماده ضمیمه ۱- مدیریت ثبت اسناد املاک کشور، در صورت عدم انجام مربوط به انحصار وراثت متوفی به مدت حداکثر تا دو سال پس از وفات فرد می تواند نسبت به تنظیم برگه انحصار وراثت اقدام و به مرجع قضایی مراجعه نماید. و مدیریت ثبت اسناد املاک بر اساس انحصار وراثت موجود اسناد مربوطه را بروز می نماید. و مدیریت ثبت و اسناد و املاک در جریان انجام این فرایند از پرداخت هر نوع مالیات و مبالغ تمبر یا تصویر یا عوارض معاف می باشد.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید