مسئولیت های کارشناس حقوقی ثبت ازدواج رسمی در ترکیه مستقر در دفتر گلوبال کادرو در استانبول

ثبت ازدواج  بین المللی در ترکیه پروسه ای می باشد که به مهارت و تجربه نیاز دارد. و در صورتی که بدون تجربه و مهارت کافی وارد این کار شوید، این پروسه زمان بر و با هزینه زیادی همراه خواهد بود.

بنابراین برای ثبت ازدواج بین الملی در ترکیه، نیاز است تا با مؤسسه ای که دارای تجربه کافی و برنامه ریزی می باشد، قرارداد بسته. و کار خود را شروع کنید.

مؤسسه بین المللی گلوبال کادرو از همان ابتدای کار، تمام امور را با برنامه ریزی پیش می برد.

کارشناس حقوقی در مؤسسه گلوبال کادرو

بعد از تماس اولیه با دفتر مؤسسه گلوبال کادرو، مشاوران راهنمایی های اولیه را ارائه می دهند. سپس نسبت به بستن قرارداد اقدام می کنید. و تاریخ مدنظرتان را مشخص می کنید.

کارشناس حقوقی مستقر در دفتر استانبول به قوانین ثبتی و حقوقی و خانوادگی کشور ترکیه تسلط کامل داشته. همچنین تا حدودی به این مسائل در کشورهای دیگر نیز تسلط دارد.

وی بعد از عقد قرارداد راهنمای های کامل را در خصوص تهیه مدارک اشخاص می دهد. تهیه مدارک و نوع مدارک هر شخص با توجه به شهروندی و کشورش تعیین می شود.

در طول روند تهیه مدارک نیز هر مدرکی که تهیه می شود را بررسی کرده. بدین صورت مدارک صحیح و مطابق با قوانین ازدواج  در ترکیه آماده می شود. و در روند ادواج با مشکل روبه رو نمی شوید.

سپس در تاریخ مشخص شده با مدارک گفته شده توسط کارشناس حقوقی مستقر در دفتر گلوبال کادرو، به استانبول سفر می کنید.

برنامه ریزی منظم و مسئولیت پذیری مشاوران و کارشناس حقوقی در دفاتر مؤسسه گلوبال کادرو، باعث شده تا این مؤسسه در امر ازدواج بین المللی در ترکیه، یکه تاز باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

پیج اینستاگرام ما را فالو کنید