ترجمه رسمی و تأیید مدارک وقتی که یکی از زبان ها ترکی استانبولی نباشد، چگونه است؟

برای استفاده قانونی از مدارک در کشور ترکیه، نیاز است که مدارک به زبان ترکی ترجمه شوند. البته باید این ترجمه از نوع ترجمه رسمی باشد. همچنین علاوه بر ترجمه رسمی با تأیید هم شود.

این ترجمه رسمی و تأیید ممکن است در ایران انجام شود و یا در ترکیه. که روش تأیید در ایران و ترکیه با هم تفاوت دارد.

ترجمه و تأیید در ایران و ترکیه

ترجمه و تأیید در ایران به این صورت می باشد که پس از ترجمه رسمی، باید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه تأیید شود. سپس باید به تأیید سفارت ترکیه نیز برسد.
اما تأیید در کشور ترکیه به این صورت می باشد که پس از ترجمه توسط مترجم رسمی، باید ترجمه را برای تأیید به ادارات نوتر در ترکیه برد.

این در صورتی است که در ترجمه یکی از زبان ها ترکی باشد. اما اگر هیچ کدام از زبان های دو طرف ترجمه ترکی نباشد، مورد تأیید نوتر قرار نمی گیرد.

در واقع نوتر ترجمه هایی را تأیید می کند که یکی از زبان ها ترکی استانبولی باشد. به طور مثال اگر بخواهید مدرکی را از فارسی به انگلیسی (و یا انگلیسی به فارسی) ترجمه کنید، باید ابتدا به ترکی ترجمه و تأیید کنید. سپس از ترکی به انگلیسی (و یا فارسی) ترجمه و تأیید کنید.

البته این در صورتی می باشد که نیاز به تأیید نوتر داشته باشید. که مسلما هزینه ترجمه و تأیید دو برابر می شود.

در صورتی که به ترجمه رسمی در ترکیه و گرفتن تأییدیه از ادارات نوتر دارید، می توانید با دارالترجمه رسمی ایرانیان استانبول تماس بگیرید. تا در سریعترین زمان مدارک شما ترجمه شود.

دیدگاه خود را بنویسید

پیج اینستاگرام ما را فالو کنید