آشنایی با دانشگاه حاجت تپه آنکارا، معتبرترین دانشگاه آنکارا

دانشگاه حاجت تپه معتبر ترین دانشگاه آنکارا است. که در سال ١٩۶٧تاسیس شده است. و یکى از بزرگترین و بهترین دانشکده هاى پزشکى در ترکیه به حساب مى آید. این دانشگاه در زمینه پزشکى بالینى رتبه ٢٠٨را در دنیا کسب کرده است. و یکى از بهترین دانشگاه ها در این کشور به حساب مى آید.

این دانشگاه بیشتر از ده سال مقام خود را در رتبه نخست جدول برترین دانشگاه ها، حفظ کرده است. دانشگاه حاجت تپه شامل ١۴دانشکده و موسسه، ٢دانشکده کاربردى، دانشکده فنى و حرفه اى و یک هنرستان است.

این دانشگاه داراى دو شعبه اصلى است. که یکى از آن ها در شهر آنکارا و دیگرى در محدوده ى بى تپه قرار دارد. که بیش از ۵٠٠هکتار زمین دارد.

دانشگاه حاجت تپه
دانشگاه حاجت تپه آنکارا

خوابگاه دانشگاه

هر دو شعبه این دانشگاه از رفاه بالایى براى اقامت دانشجویان شهرهاى دیگر برخوردار است. شعبه بى تپه حدود ٣.۴٧٢دانشجو دارد.

شعبه دیگر داراى دو خوابگاه خصوصى که ظرفیتش حدود ١٣۴٠دانشجو است.

شعبه اصلى دانشگاه حاجت تپه در سیه سیه آنکارا واقع است.

شعبه اصلى دانشگاه حاجت تپه شامل تمامى دانشکده هاى پزشکى از جمله پرستارى ،باز پرورى ،سلامتى ،دندان پزشکى و سرطان شناسى و …مى باشد. و براى رفاه دانشجویان مراکز ورزشى و تفریحى و کلوب ها وجود دارد.

شعبه بى تپه

شعبه دوم این دانشگاه در بى تپه قرار دارد. و شامل ١٣دانشکده از جمله اقتصاد ،آموزش علوم طبیعى و علوم هسته اى و غیره …و ٨هنرستان فنى و یک هنرستان هنر خاصیک دانشگاه دولتى است.

"فضای

بودجه آن از طرف دولت تامین مى شود. و بیشتر از صد دوره در مقطع کارشناسى دارد. این دانشگاه نزدیک به پنجاه هزار دانشجو دارد و تقریبا ٣هزار کارمند در دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.

محیط دانشگاه شعبه بى تپه به گونه است که دانشجویان مى توانند در آن فعالیت ورزشى انجام دهند. و داراى جنگل مصنوعى براى تفریح دانشجویان مى باشد.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید