هزینه درمانى در ترکیه

خدمات درمانى در ترکیه برای مهاجران و توریستان

در کشور ترکیه گردشگران فقط مى توانند از بخش هاى خصوصى استفاده نمایند. ولى اتباع خارجى که اقامت دارند، با داشتن بیمه مى توانند از بیمه پزشکى خود براى معاینه ، دارو و انجام آزمایشات استفاده نمایند. و اگر حادثه اى رخ دهد با گزارش پلیس تمام امور درمانى و معاینه به صورت رایگان انجام مى گیرد.

اورژانش ١١٢در کل ترکیه معاینات در محل را به صورت رایگان به بیماران خدمات رسانى مى کند.

هزینه ى بیمه درمانى در ترکیه

افراد بالاى ۶٠ سال و زیر ١٧سال ، لزومی به پرداخت هزینه بیمه درمانى در ترکیه ندارند. و هزینه بیمه در ترکیه بستگى به بیمه اى دارد که شما آن را انتخاب مى کنید. و هزینه هاى بیمه هاى مختلف و خدمات آن ها باهم فرق دارند.

هزینه بیمه هاى درمانى در ترکیه براى افراد ١٨تا٢٣سال سالیانه چیزى حدود ٢٠٠لیر مى باشد. و براى افراد زیر شصت و پنج سال تقریبا به ١٠٠٠لیر در سال نیز مى رسد .

در کشور ترکیه هزینه هاى درمانى بستگى به نوع بیمه دارد. که ١٠تا۴٠درصد پرداخت هزینه ها را خود شخص بیمار پرداخت می کند. و مابقى توسط بیمه پرداخت مى شود. بیمه هایى که کل هزینه هاى درمانى را پوشش مى دهند، سالیانه مبالغ بیشترى باید براى این بیمه ها پرداخت شود. اگر شما بیماریهاى خاصى ندارید ، مى توانید از خدمات رایگان استفاده کنید. و از خدمات رایگان داروخانه ها نیز استفاده کنید .

هزینه درمانى در ترکیه
هزینه درمانى در ترکیه

خدماتى که بیمه درمانی پوشش مى دهد

در کشور ترکیه نسبت به انتخاب بیمه و هزینه پرداختیتان برای بیمه ، بیمه شامل مى شود. و انواع مختلف و متفاوتى دارند. هزینه هاى MRI ، هزینه هاى بسترى در بیمارستان ها ،ویزیت ،آزمایش و رادیولورژى و تمامى خدمات پزشکى که در بیمارستان ها به بیماران ارائه مى شود، به غیر از دندانپزشکى و جراحى زیبایى همه هزینه هاى شما توسط بیمه پوشش دهى مى شود.

خدماتى که بیمه درمانی پوشش نمى دهد

بروز حوادث طبیعى که بیمه شامل نمى شود، بطور نمونه سیل،زلزله وغیره و همچنین حوادثى مثل جنگ و شورش و غیره بیمه تعلق نمى گیرد. انجام ورزش هاى سنگین و پر خطر مانند :اسکى ،پرش با چتر و صخره نوردى و غیره مواردى هستند که بیمه شامل نمى شوند.

استفاده از وسایل نقلیه اى که وسیله نقلیه عمومى نباشد، تمام هزینه هاى شخص مسافر در رابطه با بیمارى هاى او و همچنین هزینه هاى فعالیت هاى پیشگیرانه براى انواع مریضى ها مانند واکسیناسیون و بیمارى هایى که حاصل از مصرف اختیارى الکى و مواد مخدر یا دارو در خارج از کشور اتفاق افتاده باشد، وسیله هاى توانبخشى مانند عینک و عصا و پروتزها و نیز تمامى مریض هایى که در جهان پخش شده اند، شامل بیمه هاى درمانى ترکیه نمى شود.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید