مالیات ملک در ترکیه و نحوه محاسبه آن

با توجه به افزایش تقاضا برای خرید ملک در ترکیه ، لازم است تا تمام قوانین و نکات مربوط به خرید ، سند ملکی در ترکیه، نگهداری و فروش ملک در ترکیه را بدانید.

یکی از موضوعاتی که در این زمینه بسیار از ما سوال می شود، در خصوص مالیات ملک خریداری شده در ترکیه است.

زیرا از انجایی که می دانید ، دولت ترکیه نسبت به مالیات ها بسیار حساس بوده.

عوارض سالیانه شهرداری در ترکیه

افرادی که در ترکیه اقدام به خرید ملک می کنند ، به جر عوارض سالیانه شهرداری، هیچ نوع مالیات دیگری را در قبال داشتن ملک در ترکیه پرداخت نمی کنند.

عوارض سالیانه شهرداری در ترکیه ، در بسیاری از کشورها همانند ایران وجود دارد. و در ترکیه هم به صورت سالیانه این عوارض دریافت می شود. که به آن مالیات گفته نمی شود. و در واقع عوارض شهرداری نگهداری یک ملک در ترکیه است.

مالیات ملک در ترکیه
مالیات ملک در ترکیه

به جز این، در صورتیکه افراد اقدام به خرید و فروش ملک در ترکیه نمایند ، و از خرید و فروش ملک ، منفعت و سودی حاصل نمایند ، بخشی از آن سود را به عنوان مالیات بردرآمد باید اظهار نموده و به دولت پرداخت نمایند.

مالیات خرید و فروش ملک در ترکیه

سیتم مالیاتی ترکیه به گونه ای تنظیم شده است که هر پولی که بابت فروش یک ملک به صورت رسمی در سند قید می شود ، ملاک عمل قرار گرفته. و بر مبنا آن مالیات دریافت می شود.

لذا برخی از افراد هنگام خرید و فروش ملک توافق کرده و میزان قیمت مدنظر را که در سند درج می شود ، پایین تر قید میکنند. تا مالیات کمتری بپردازند. و این امر به صورت معمول در معاملات ملکی در ترکیه دیده می شود.

میزان مالیات بر درآمد هنگام خرید و فروش ملک در ترکیه، براساس جدولی تعیین می شود. و از هر مقطعی به مقطعی دیگر متفاوت است.

به عنوان مثال اگر ملکی را با قیمت ۲۰۰ هزار لیر خریدید و به قیمت ۳۰ هزار لیر فروختید ، و سود حاصل ۱۰۰ هزار لیر بود ، میزان مالیات شما ۱۵ درصد است.

و اگر میزان سود شما بیشتر از ۱۰۰ هزار لیر باشد ، میزان مالیات شما ممکن است تا ۲۰ درصد افزایش یابد. و همینطور هرچه سود بیشتر باشد، درصد مالیات آن نیز افزایش می یابد. که بر مبنای جدولی است که از سوی اداره مالیات ترکیه اعلام می شود.

باید توجه داشت این مالیات بر کسب درآمد از طریق خرید و فروش ملک زمانی دریافت می شود، که شما ملک را قبل از ۵ سال واگذار نمایید. یعنی فاصله زمانی خرید و فروش ملک اگر بیشتر از ۵ سال باشد ، به طور کلی از مالیات بردرآمد ناشی از خرید و فروش املاک ، معاف می باشید.

و در صورتیکه کمتر از ۵ سال آن را فروخته باشید ، هنگام فروش باید مالیات آن را بپردازید.

4.2/5 - (5 امتیاز)

1 دیدگاه دربارهٔ «مالیات ملک در ترکیه و نحوه محاسبه آن»

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید