سن قانونی ازدواج و گواهی صلاحیت( اصطلاحا برگه تجرد) و روشهای تهیه آن در کشورهای گوناگون

برگه تجرد و تهیه آن

عقد بین المللی به دلیل وجود برخی مسائل افرادی هستند که مایلند عقد بین المللی انجام دهند. عقد بین المللی عقدی است که در کشورهای عضو کنوانسیون احوال شخصیه انجام می گیرد. این کنوانسیون مربوط به امور اطلاعات سجلی بین کشورهای عضو می باشد. یعنی مدارک سجلی که در یکی از این کشورها صادر شده … ادامه مطلب

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید