مدارک اولیه برای ثبت ازدواج در ترکیه و چه مدارکی بعدا و چگونه باید تهیه شود؟

مدارک اولیه

ثبت ازدواج در ترکیه و مدارک اولیه مورد نیاز افرادی هستند که براساس شرایطی که دارند، نمی خواهند یا نمی توانند برای ثبت ازدواج به ایران بیایند. و یا فرد در کشوری که زندگی می کند، آن کشور ازدواج ایرانی را به عنوان ازدواج معتبر قبول ندارد. بنابراین این افراد تمایل به دریافت سند ازدواج … ادامه مطلب

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید