سیستم آموزشی ترکیه و تحصیل در مدارس ترکیه

سیستم آموزشی ترکیه

سیستم آموزشى در ترکیه از مراحل مختلفى تشکیل شده است. که بطور رسمى ١٢سال آموزش اجبارى است. آموزش در ترکیه به صورت رسمى از ۵/۵سال شروع مى شود و الزامى مى باشد. عدم حضور در مدرسه، پیگیرى قانونى براى والدین دارد. سه مقطع آموزشى ابتدایى (ایلک اُکول)، راهنمایى (اُرتا اکول) و دبیرستان (لیسه). آغاز سال … ادامه مطلب

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید