معرفی اپلیکیشن هاى کاربردى در استانبول

ما در اینجا قصد داریم تعدادى از اپلیکیشن های کاربردی که در استانبول هستند و در سفر می توانید از آن ها استفاده کنید، را معرفى کنیم . اپلیکیشن های مربوط به نقشه و مکان یابی شما مى توانید از گوگل مپ [...]