لذت زیبایی های پاییز در ترکیه

بیشتر افرادى که قصد سفر به ترکیه را دارند، فصل تابستان را براى سفر خود انتخاب مى کنند. ولى این کشور در پاییز زیباى هاى بسیارى دارد. و فصل پاییز از بهترین فصل ها برای سفر به ترکیه است. همین طور [...]