اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

استفاده از دوچرخه هوشمند در استانبول

دوچرخه هوشمند

ISPARK ، یکی از شرکت های وابسته به شهرداری شهر استانبول، در سال ۲۰۱۳ پروژه ای برای استفاده از دوچرخه های هوشمند با نام İSBİKE راه اندازی کرد. و از آن زمان در نقاط مختلف استانبول فعالیت می کند. شعار این شرکت زندگی سالم ، حمل و نقل سبز می باشد. و با هدف کاهش … ادامه مطلب