اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

تحقیق در خصوص بدهی های سابق کسب و کار مورد نظر یک ایرانی برای خریدن در ترکیه توسط گلوبال کادرو

بدهی های سابق شرکت در ترکیه

شروع فعالیت و راه اندازی کسب و کار در ترکیه نیاز به ثبت شرکت در ترکیه دارد. همچنین در بعضی مواقع بعد از ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز مربوط به آن کسب و کار می باشد. مواردی نیز وجود دارد که اشخاص اقدام به خرید کسب و کار آماده و یا شرکت ثبت شده … ادامه مطلب