ارسال پوشاک از ترکیه به ایران

در سالهای اخیر دلیل اصلى سفر ایرانیان به ترکیه، براى شروع کسب و کار در ترکیه بوده است. که اصلى ترین آن خرید لباس و پوشاک از آنجا و ارسال آن به ایران بوده است. نگاهى به صنعت پوشاک ترکیه حتما در [...]