اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

بازارهاى هفتگى بدروم براى خرید سوغاتى

بازارهای هفتگی بدروم

بازارهای هفتگی بدروم یکی از زیبایی های این شهر می باشند. به هر گوشه اى از ترکیه سفر کنید، یک ویژگى مشترک در همه شهرها خواهید دید. و آن هم برپایى بازارهاى روزانه و هفتگى محلى است. بازارهاى رنگى با غرفه هاى متفاوت، فروشندگان محلى که محصولات ارگانیک غذایى را به مشتریان عرضه مى کنند. … ادامه مطلب