طبیعت گردى در ترکیه 

کشور ترکیه علاوه بر مراکز خرید و جاذبه هاى تاریخى، جاذبه هاى طبیعى زیادى نیز دارد. ترکیه کشور بسیار زیبایی است. و  جاذبه هاى طبیعى بکر و زیبای زیادی دارد. در این کشور روستاهای فوق العاده زیبا با [...]