آبشار چاغلایان دیبى ترکیه

آبشار چاغلایان دیبى در استان گوموء خناه ترکیه و در بین جنگل هاى زیبا و دلپذیر ارومجک واقع است. که توجه بسیارى از طبیعت دوستان و گردشگران را به خود جلب کرده است . به گزارش خبر رسانى آناتولى ،آبشار [...]