دکتر و داروخانه در ترکیه

زندگى در استانبول شرایط خاص خود را دارد. و اگر بخواهیم در مورد دکتر و مراجعه به پزشک حرف بزنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که در استانبول مطب دکتر به صورت شخصى خیلى کمتر از ایران است. بیشتر [...]