کاخ دولما باغچه استانبول 

این قصر سلطنتى در شهر استانبول واقع شده است. و بین سنوات ١٨۵۶ تا ١٨۴٣ به دستور حاکم وقت دولت عثمانى، سلطان عبدالمجید اول ،بنا شد. کاخ دولما باغچه مساحتى قریب به ۴۵هزار متر دارا مى باشد. و در [...]