اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

کاخ دولما باغچه استانبول 

کاخ دولما باغچه

این قصر سلطنتى در شهر استانبول واقع شده است. و بین سنوات ١٨۵۶ تا ١٨۴٣ به دستور حاکم وقت دولت عثمانى، سلطان عبدالمجید اول ،بنا شد. کاخ دولما باغچه مساحتى قریب به ۴۵هزار متر دارا مى باشد. و در زمینى با مساحت ١١٠هزار متر احداث شده. این کاخ در ناحیه بشیکتاس استانبول و در قسمت … ادامه مطلب