اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

دانشگاه باغچه شهیر استانبول

دانشگاه باغچه شهير استانبول

در شهر استانبول دانشگاه هاى زیادى وجود دارد. که یکى از این دانشگاه ها ، دانشگاه باغچه شهیر است. که یکی از دانشگاه های بسیار پیشرفته و مجهز در این کشور است. این دانشگاه در سال ١٩٩۶ به دست بنیاد آموزشى باغچه شهر اوغور در شهر استانبول ساخته شد. و در منطقه بشیکتاش قرار دارد. … ادامه مطلب