اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

قانون وراثت در ترکیه

قانون وراثت

قانون وراثت شهروندان ترکیه اصلاحیه جدید قانون شماره ۴۷۲۱ قانون مدنی ترکیه به عنوان منبع اصلی قانونی در مورد وراثت در کشور ترکیه مورد قبول می باشد. مورث از لحظه فوتش، کلیه ی ترکه ی خود شامل اموال، طلب ها و بدهی هایش را به ورثه قانونی و ورثه وصیت شده انتقال می دهد. اگر … ادامه مطلب