هزینه حمل و نقل در ترکیه

اولین وسیله نقلیه ای که در استانبول می توانید از آن استفاده کنید، تاکسی های استانبول هستند. پیشنهاد مى شود که هنگام گردش در ترکیه از تاکسى هاى رسمى استفاده کنید. اگر در وسیله اى که انتخاب کرده [...]