مرکز خرید زورلو استانبول

در شهر استانبول مرکز خریدهاى متعددى وجود دارد. که یکى از ۵ مرکز خرید برتر در استانبول مرکز خرید زورلو است. که در این مرکز برندهاى معروف و معتبر وجود دارد. این مرکز از معمارى و طراحى خاصى برخوردار [...]