اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

انواع نان ترکیه

نان ترکیه

اگر به کشور ترکیه سفر کرده اید متوجه تنوع نان ترکیه شده اید. در کشور ترکیه تنوع نان خیلى زیاد است که بسیار خوشمزه و خوش طعم هستند. پخت نان در ترکیه ترکیه با توجه به این که کشور مسلمانى است، اهمیت زیادى براى نان قایل است. در کشور ترکیه در بین مردم نان از … ادامه مطلب