توضیحات فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول

فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول یکى از دو فرودگاه مهم در استانبول است. نام این فرودگاه برگرفته از اولین بانوى خلبان ترکیه است. و به این نام نامگذارى شده است. برخی پروازهاى ایران و کشورهاى دیگر از [...]

حصار هفت قلعه استانبول 

این قلعه بسیار مستحکم در دوره ى امپراتورى شرقى در منطقه فاتح که در کناره ى ساحل دریاى مرمره قرار دارد،و به حکم سلطان محمد دوم ساخته شد. این قلعه بسیار عظیم داراى سه برج اولیه بود. بعدها با اضافه [...]