آداب و رسوم ترکیه

موقعیت جغرافیایی ترکیه و همسایگی با کشورهای اروپایی روی فرهنگ این کشور تاثیر زیادى گذاشته است. به طور کلی ترک ها بسیار خونگرم و اجتماعی هستند. که بخشی از آداب و رسوم مردم کشور ترکیه است همیشه [...]