ترجمه رسمی و تأیید مدارک غیر ایرانی و غیر ترکیه ای صادره از سایر کشورها برای استفاده در ترکیه

برای استفاده از مدارک خارجی در کشور ترکیه، نیاز است تا آن ها را ترجمه کنید. همچنین علاوه بر ترجمه، تأیید هم لازم است. در این موارد بسته به این که کشوری که مدرک از آن صادر شده است، جزء کشورهای عضو [...]