اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

معرفی سوزن بافی ترکیه از آثار دستى ترکیه و خرید به عنوان سوغاتی ترکیه

سوزن بافی ترکیه

در گذشته کشور ترکیه پر از تزیینات ،اشیا پرنقش و نگار و کاخ هاى رنگانگ بود. امروز با تغییر و تحول در فرهنگ این کشور سبک لباسها ساده تر شده است. ولى هنوز هم هنرهاى دستى و صنایع دستى مانند سوزن بافی ترکیه مثل گذشته باقى مانده است. و هنوز هم در بین توریست ها … ادامه مطلب