برترین های حمام سنتى ترکى در استانبول

حمام هاى سنتى ترکى که از گذشته تا به امروز در این کشور وجود دارد، به یکى از جاذبه هاى گردشگرى در این کشور تبدیل شده است. که حمام هاى آب داغ خستگى از تن مسافران را در مى کند. و احساس آرامش مى [...]

جاذبه هاى استانبول که کمتر دیده شده

استانبول شهری است شلوغ که در کنار تنگه بسفر و دریاى مرمره قرار دارد. و دو قاره‌ی آسیا و اروپا را به‌ هم متصل می‌کند. و تنها شهر جهان است که بین دو قاره قرار گرفته است. اگر به این شهر سفر کنید از [...]