اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

آب انبار باسیلیکا استانبول

آب انبار باسیلیکا استانبول

یکى از ساختمان هاى قدیمى که داراى جذابیت خاصى است، آب انبار باسیلیکا استانبول مى باشد. که در منطقه جنوب غرب مسجد ایا صوفیه قرار دارد. این انبار به دست ژوستینیانوس اول امپراتور دوران بیزانس در سال هاى ۵۶۵-۵٢٧ زندگى مى کرد، تاسیس شد. این انبار به زبان ترکى مردمان ترکیه به یره باتلن سیسترن … ادامه مطلب