مدرسه ایرانى در ترکیه برای دانش آموزان ایران ساکن ترکیه

مدرسه ایرانی در ترکیه

یکى از نگرانى هاى فکرى والدین در هنگام مهاجرت، تحصیل فرزندانشان در آن کشور است. کشور ترکیه یکى از کشورهاى همسایه ایران که ایرانى هاى زیادى به این کشور مهاجرت کرده اند. کشور ترکیه میزبان کسانى است که به دنبال راه اندازی کسب و کار در ترکیه هستند. کشور ترکیه با فراهم کردن مدارس ایرانى … ادامه مطلب

قانون جدید اداره تاپو برای به نام زدن سند و خرید ملک در ترکیه

اداره تاپو ترکیه

با توجه به شرایط کشور ترکیه، سرمایه گذاری در ترکیه این روزها افزایش یافته. و افراد از همه کشورها برای سرمایه گذاری در این کشور اقدام می کنند. کشور ایران و ایرانیان از جمله افرادی هستند که کشور ترکیه را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. و تمایل دارند که سرمایه خود را به این … ادامه مطلب

ثبت ازدواج رسمی اتباع بیگانه در ترکیه

ازدواج رسمی در ترکیه

اگر دو شخص با دو تابعیت متفاوت بخواهند با یکدیگر ازدواج کنند، باید عقد خود را در کشور سومی انجام دهند. کشور ترکیه یکی از کشورهایی هست که به دلیل عضویت در کنوانسیون احوال شخصیه، می توان برای ازدواج به آن مراجعه کرد. کشورهای اروپایی دیگری نیز هستند که می توان کار ازدواج در آن … ادامه مطلب

پیج اینستاگرام ما را فالو کنید