اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

مدارک اولیه برای ثبت ازدواج در ترکیه و چه مدارکی بعدا و چگونه باید تهیه شود؟

مدارک اولیه

ثبت ازدواج در ترکیه و مدارک اولیه مورد نیاز افرادی هستند که براساس شرایطی که دارند، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند برای ثبت ازدواج به ایران بیایند و یا فرد در کشوری که زندگی می‌کند، آن کشور ازدواج ایرانی را به عنوان ازدواج معتبر قبول ندارد. بنابراین این افراد تمایل به دریافت سند ازدواج بین المللی دارند. … ادامه مطلب