کسانی که هم پاسپورت ایرانی دارند هم تراول داکیومنت یا پاسپورت ایرانی دارند چگونه در ترکیه ازدواجشان ثبت می شود؟

تابعیت مضاعف

مدارک اولیه شامل تراول داکیومنت و پاسپورت ایرانی زمانیکه برای انجام ازدواج در ترکیه با دفتر مؤسسه گلوبال کادرو تماس می گیرید، بعد از راهنمایی های اولیه کارشناسان ما یکسری مدارک اولیه از شما می خواهند تا با توجه به شرایط شما باقی مدارک را تعیین کنند. از جمله این مدارک اولیه پاسپورت ها و … ادامه مطلب

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید