اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

مدرسه ایرانى در ترکیه برای دانش آموزان ایران ساکن ترکیه

مدرسه ایرانی در ترکیه

یکى از نگرانى هاى فکرى والدین در هنگام مهاجرت، تحصیل فرزندانشان در آن کشور است. کشور ترکیه یکى از کشورهاى همسایه ایران که ایرانى هاى زیادى به این کشور مهاجرت کرده اند. کشور ترکیه میزبان کسانى است که به دنبال راه اندازی کسب و کار در ترکیه هستند. کشور ترکیه با فراهم کردن مدارس ایرانى … ادامه مطلب