آشنایی با خیابان استقلال استانبول

خیابان استقلال در بخش اروپایى استانبول و در محله بى اوغلو واقع است. در این خیابان پر از کافه ها رستوان ها و فروشگاه و مغازه ها است. که پر از بازدید کننده است. خیابان استقلال استانبول پس از جنگ [...]