آزمون اس ای تی (SAT)

آزمون اس اى تى یک تست استاندارد مى باشد. که در کشور آمریکا براى ورود به دانشگاه ها نیاز است. امتحان SAT در سال ١٩٢۶توسط مدارس و دانشگاه ها براى تعیین سطح دانشجویان برگزار مى شد. که این آزمون در [...]