اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

مدارک ترجمه شده در ترکیه تا چه مدت اعتبار دارند؟

اعتبار

با ترجمه رسمی اسناد و مدارک، در واقع آن سند را به زبانی دیگر و برای استفاده در کشور دیگری آماده می کنید. این اسناد از سوی مراجع گوناگونی درخواست می شود. مدت اعتبار ترجمه مدارک با هم متفاوتند. هرکدام با توجه به مدارک و شرایط خود قوانین خاصی را برای ترجمه ها در نظر … ادامه مطلب