خرید ملک در شهر استانبول

استانبول به دلیل موقعیت مناسب و شرایط آب و هوایى، نسبت به سایر شهرهاى کشور ترکیه خیلى مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. و به عنوان پایتخت اقتصادى کشور ترکیه معرفى شده است. به همین دلیل [...]