اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

کاخ هاى استانبول مربوط به دوره بیزانس

كاخ هاى استانبول

شهر استانبول پایتخت امپراتورى و حکومت هاى قدرتمند در کشور ترکیه بوده است. و تاریخ پر فراز و نشیبى داشته است. امپراتورها و قدرت هاى گوناگونی در دوره هاى مختلف در استانبول سکونت داشتند. و آثارى از این قدرت ها در ساختمان ها و بنا ها برجاى مانده است. در این شهر کاخ ها و … ادامه مطلب