بازدید از کاخ دولما باغچه استانبول

استانبول یکى از بزرگترین شهرهاى کشور ترکیه مى باشد که میزبان گردشگران زیادى از سرتاسر نقاط دنیا مى باشد. به چه دلیل ؟چون دیدنى هاى این شهر تمام نشدنى و زیبا هستند. و تنگه بسفر از منظره هاى طبیعى [...]

۶ محله توریستى در استانبول

استانبول یکی از بزرگترین شهرهای جهان و بزرگ‌ ترین شهر کشور ترکیه است. این شهر در کنار دریای مرمره و تنگه بسفر قرار دارد. این تنگه دو قاره آسیا و اروپا را از یکدیگر جدا می‌ کند. این شهر اروپایى و [...]

جاذبه هاى استانبول که کمتر دیده شده

استانبول شهری است شلوغ که در کنار تنگه بسفر و دریاى مرمره قرار دارد. و دو قاره‌ی آسیا و اروپا را به‌ هم متصل می‌کند. و تنها شهر جهان است که بین دو قاره قرار گرفته است. اگر به این شهر سفر کنید از [...]

مسجد سلیمانیه استانبول

در شهر استانبول بیشترین چیزى که به چشم میخورد، مسجد ها و بناهاى مذهبى است. که بسیار هنرمندانه و خلاقانه طراحى شده اند. که بسیار خیر کننده هستند. از جمله این بناها، مسجد سلیمانیه است. مسجد [...]