اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

موضوعات فعالیت در شرکت سهامی در ترکیه

موضوع شرکت سهامی

موضوع شرکت سهامی در ترکیه با توجه به مسائل و شرایط اقتصادی موجود، ایرانیان زیادی تمایل به ثبت شرکت و یا ثبت شعبه در کشور ترکیه دارند. ثبت شرکت در ترکیه تابع قوانین خاص این کشور و وابسته به مصوبات اتاق بازرگانی کشور ترکیه می باشد. بنابراین هر فردی چه در داخل و چه در … ادامه مطلب