پاموک کاله در ترکیه – قصر پنبه ای ترکیه

پاموک کاله که به قصر پنبه اى نیز معروف است، یکى از شگفتى هاى جهان هست. تقریبا حدود چهارصد هزار سال پیش در آسیا زلزله اى رخ داد و منظره هاى زیبایى به جاى گذاشت. که باعث جابجایى دره ها و بیرون آمدن [...]