اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

قانون تمدید اقامت توریستی ترکیه

قانون تمدید اقامت توریستی

در دسامبر سال ۲۰۱۹ قانون جدیدی در خصوص تمدید اقامت توریستی ترکیه تصویب شد. طبق قانون تمدید اقامت، این نوع اقامت ترکیه قابل تمدید نمی باشد. پیش از بررسی این قانون و راه های تمدید اقامت ترکیه، ابتدا اقامت توریستی را توضیح می دهیم. دلیل انتخاب کشور ترکیه برای مهاجرت کشور ترکیه از جمله کشورهای … ادامه مطلب