پرندگان مهاجر در دریاچه وان

به نقل از خبرگزارى آناتولى ، دریاچه وان ترکیه با طبیعتى زیبا میزبان ۲۳۴ نوع پرنده از جمله فلامینگو ،قو و مرغ و اردک است. آب و هوای مناسب و معتدل دریاچه وان ترکیه باعث شده هر سال چندین نوع از [...]