توضیحات فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول

فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول یکى از دو فرودگاه مهم در استانبول است. نام این فرودگاه برگرفته از اولین بانوى خلبان ترکیه است. و به این نام نامگذارى شده است. برخی پروازهاى ایران و کشورهاى دیگر از [...]

معرفى آنتالیا

آنتالیا جزوه یکى از ٨١استان ترکیه است. و یکی از مهم ترین شهر توریستى ترکیه است. این شهر یکى از شهرهاى گردشگرى ترکیه محسوب مى شود. آنتالیا در سمت غربى ترکیه قرار دارد. که از جنوب به دریاى مدیترانه [...]

فرودگاه جدید استانبول و درخت آرزوها

فرودگاه جدید استانبول در سال ۲۰۱۸ افتتاح شده است. این فرودگاه که هنوز از همه فازهای آن بهره برداری نشده است. در صورت بهره برداری از تمام فازهای آن، این فرودگاه به عنوان بزرگترین فرودگاه جهان [...]