اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

فرودگاه جدید استانبول و درخت آرزوها

فرودگاه جدید استانبول

فرودگاه جدید استانبول در سال ۲۰۱۸ افتتاح شده است. این فرودگاه که هنوز از همه فازهای آن بهره برداری نشده است. در صورت بهره برداری از تمام فازهای آن، این فرودگاه به عنوان بزرگترین فرودگاه جهان شناخته می شود. این فرودگاه در شهر استانبول ترکیه و با وسعت بیش از ۷۶ میلیون متر مربع و … ادامه مطلب