اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

سؤالاتی در مورد شهروندی اعضای خانواده

اعضای خانواده

سوال: آیا با اخذ شهروندی برای سرپرست خانواده، سایر اعضای خانواده هم شهروند ترکیه می شوند؟ پاسخ: بله سرپرست خانواده، همسر و تمام فرزندان زیر ۱۸ سال وی (اتمام ۱۷ سال و شروع ۱۸ سالگی) شهروندی دریافت می کنند. سؤال: ملاک عمل در محاسبه ی ۱۸ سال قانونی فرزندان، تاریخ درخواست درخواست یا تاریخ تأیید … ادامه مطلب