اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

آماده سازی مرکز تفریحی گلف آنتالیا در شرایط کرونا 

مرکز تفریحی گلف آنتاليا

باتوجه به شیوع ویروس کرونا و مقابله و پیشگیرى دولت ترکیه با این ویروس، منطقه بلک آنتالیا پذیراى علاقمندان به این ورزش مى باشد . دولت ترکیه عملکرد سختگیرانه اى در مقابل ویروس کرونا در بخش مرکز تفریحى و توریستى بلک آنتالیا ،یکى از بزرگترین زمین هاى بازى گلف شناخته شده ، در نظر گرفته … ادامه مطلب